GPS Data+
O Stronie Kontakt Dodaj do ulubionych


Wzory matematyczne

DrukujEmail

Wzory matematyczne

Spis:
- własności działań w zbiorze liczb rzeczywistych
- działania na potęgach
- działania na pierwiastkach
- inne wzory dotyczące potęg
- wzory skróconego mnożenia


- Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych
- Tożsamości trygonometryczne
- Figury płaskie
| planimetria - wzory na pola i obwody
- Figury przestrzenne
| stereometria  - wzory na pola i objętości


Własności działań w zbiorze liczb rzeczywistych :

 - przemienność dodawania

 - przemienność mnożenia

 - łączność dodawania

 - łączność mnożenia

 - rozdzielność mnożenia względem dodawania


Działania na potęgach : 

 - mnożenie potęg o tej samej podstawie

 - dzielenie potęg o tej samej podstawie (a różne od 0)

 - potęgowanie potęgi

 - mnożenie potęg o tym samym wykładniku

 -dzielenie potęg o tym samym wykładniku (b różne od 0)


Działania na pierwiastkach :

 - mnożenie pierwiastków tego samego stopnia

 - dzielenie pierwiastków tego samego stopnia (b różne od 0)

 - potęgowanie pierwiastka

  - pierwiastkowanie pierwiastka


Inne wzory dotyczące potęg : 

 - potęga o wykładniku 0 (a różne od 0)

 - potęga o wykładniku ujemnym (a różne od 0, n- liczba naturalna)

  - potęga o wykładniku w postaci ułamka ( )

 - potęga o wykładniku w postaci ułamka ujemnego ( )


Wzory skróconego mnożenia : 

 - kwadrat sumy a i b

  - kwadrtat różnicy a i b

 - sześcian sumy a i b

 - sześcian różnicy a i b

 

 - suma kwadratów a i b 

 - różnica kwadrtatów a i b

 - suma sześcianów a i b

  - różnica sześcianów a i b