GPS Data+
O Stronie Kontakt Dodaj do ulubionych


Wykresy funkcji trygonometrycznych

DrukujEmail

Wykresem funkcji sinus jest sinusoida:

 


Wzór funkcji:   

Dziedzina funkcji:

Zbiór wartości:

Miejsca zerowe:
Przedziały w których funkcja rośnie:
Przedziały w których funkcja maleje:

Przedziały dla któryh funkcja przyjmuje wartości dodatnie

Przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne

Funkcja sinus jest funkcją nieparzystą

Funkcja sinus nie jest różnowartościowa

Funkcja sinus jest funkcją okresową

 

Wykresem funkcji cosinus jest cosinusoida:


Wzór funkcji:   

Dziedzina funkcji:

Zbiór wartości:

Miejsca zerowe:
Przedziały w których funkcja rośnie:
Przedziały w których funkcja maleje:

Przedziały dla któryh funkcja przyjmuje wartości dodatnie

Przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne

Funkcja cosinus jest funkcją parzystą

Funkcja cosinus nie jest różnowartościowa

Funkcja cosinus jest funkcją okresową

 

Wykresem funkcji tangens jest tangensoida:

Wzór funkcji:   

Dziedzina funkcji:

Zbiór wartości:

Miejsca zerowe:

Funkcja tangens rośnie w całej swojej dziedzinie. 

Przedziały dla któryh funkcja przyjmuje wartości dodatnie

Przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne

Funkcja tangens jest funkcją nieparzystą

Funkcja tangens nie jest różnowartościowa

Funkcja tangens jest funkcją okresową

 

Wykresem funkcji cotangens jest cotangensoida :

 

Wzór funkcji:   

Dziedzina funkcji:

Zbiór wartości:

Miejsca zerowe:

Funkcja cotangens maleje w całej swojej dziedzinie. 

Przedziały dla któryh funkcja przyjmuje wartości dodatnie

Przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne

Funkcja tangens jest funkcją nieparzystą

Funkcja tangens nie jest różnowartościowa

Funkcja tangens jest funkcją okresową