GPS Data+
O Stronie Kontakt Dodaj do ulubionych


Ciąg geometryczny

DrukujEmail

Ciągiem geometrycznym nazywamy ciąg ( ) dla którego istnieje taka liczba  , że spełniony jest warunek  .

Liczbę  nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego.

Jeżeli  to ciąg geometryczny jest naprzemienny.

Jeżeli  to ciąg geometryczny jest stały.

Jeżeli  to ciąg geometryczny jest rosnący

Jeżeli  to ciąg geometryczny jest rosnący.

Jeżeli   to ciąg geomteryczny jest malejący,

Jeżeli   to ciąggeometryczny jest malejący.

Wyraz n-ty ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie  i ilorazie  wyraża się wzorem :  .

Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego wyraża się wzorem :